Spotlight Mount
规格与参数
产品视图
规格

产品尺寸

箱子尺寸

重量(19°

重量(26°

重量(36°

434.5x218.7x357mm/17.1x8.6x14.1"

455x290x260mm/17.9x11.4x10.2"

4.59kg/10.1lbs

5.02kg/11.1lbs

5.11kg/11.3lbs

照度数据
19°
LS C120d II
LS C120d
LS C300d

26°
LS C120d II
LS C120d
LS C300d

36°
LS C120d II
LS C120d
LS C300d

1m(照度Lux / 光斑直径cm)

62,200 / 25
37,300 / 25
60,000 / 25


37,500 / 42
24,450 / 42
46,600 / 42


19,620 / 60
12,970 / 60
32,500 / 60

3m(照度Lux / 光斑直径cm)

6,280 / 90

3,860 / 90

5,970 / 903,620 / 133

2,387 / 133

4,910 / 1332,175 / 180

1,376 / 180

3,250 / 180

5m(照度Lux / 光斑直径cm)

2,283 / 154
1,435 / 154
2,300 / 154


1,281 / 220
855 / 220
1,872 / 220


772 / 300
509 / 300
1,270 / 300

10m(照度Lux / 光斑直径cm)

554 / 314
372 / 314
560 / 314


318 / 440
232 / 440
498 / 440


196.8 / 600
144.5 / 600
332.7 / 600

* 亮度数据为平均数据,不同灯的亮度会有微小差异。

Spotlight Mount_说明书.pdf
1.99MB下载
下载
Spotlight Mount
Aputure 支持
关于 Aputure
关注我们
Copyright © 2023 深圳爱图仕创新科技股份有限公司。 保留所有权利。
使用条款
公众号
Bilibili
微博
*本网站提供的屏幕和图像内容,是仅为说明目的而展示的模拟画面。产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数、用户界面和其他产品信息等仅供参考,Aputure 有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据均为 Aputure 内部测试结果,涉及的对比均为与 Aputure 产品相比较。
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————